1. Oraşul cu spaţii publice de calitate

Controlul extinderii urbane. Vom controla extinderea intravilanului. După anul 2004, ca urmare a presiunilor imobiliare, oraşul s-a extins haotic, suprafaţa sa crescând cu circa 600 de ha şi ajungând la 8000 de ha. Asigurarea infrastructurii în aceste zone este deficitară iar realizarea implică alocarea unor sume mari de bani din bugetul local, de care oraşul nu va dispune într-un termen scurt. Bugetele disponibile vor fi alocate, cu prioritate, pentru infrastructura din zonele compact locuite.

Suprafeţe mari de terenuri neutilizate reconvertite. În intravilanul oraşului avem peste 250 de hectare de terenuri ce sunt nefolosite. O categorie importantă o reprezintă fostele platforme industriale şi unităţile militare dezafectate. E nevoie să planificăm utilizarea acestor terenuri (în colaborare cu proprietarii acestora, dacă este posibil) şi a investiţiilor publice aferente acestora. Creşterea densităţii zonelor interioare şi diversificarea unor zone care au în prezent o singură funcţie urbană va asigura şi un transport public viabil. Punerea în valoare a acestora va conduce şi la renaşterea urbană a zonelor limitrofe.

Un centru de oraş distinctiv european. Pieţele centrale şi strada pietonală vor avea toate clădirile reabilitate. Piaţa Ferdinand şi Parcul Traian, până la intersecţia cu bulevardul Magheru, vor fi reamenajate prin extinderea spaţiilor pietonale.

V. Alecsandri

Transformarea străzii V. Alecsandri în zonă pietonală – proiect

Străzi pietonale noi: străzile Vasile Alecsandri şi Aurel Lazăr. Deasupra parcării subterane de lângă sinagogă, pe malul drept al Crişului Repede, va fi amenajată o piaţă pietonală. Clădirea liceului M. Eminescu va fi reabilitată. Fosta policlinică degradată va fi reabilitată în colaborare cu Episcopia Romano-Catolică.

Vom continua lucrările de reabilitare şi punere în valoare a cetăţii. Zidurile de incintă şi bastioanele vor fi reabilitate şi se vor realiza spaţii noi de agrement.

Circulaţia auto în zona centrală va fi descurajată. Spaţiile pietonale vor fi extinse iar calitatea acestora va fi îmbunătăţită. La final de săptămână, circulaţia auto în centru se va închide. Proprietarii clădirilor din centrul istoric vor fi în continuare încurajaţi să-şi reabiliteze fatadele. Cablurile vor fi date jos de pe faţade. Faţada şi sala mare a primăriei vor fi reabilitate.

Bulevardele oraşului vor fi reabilitate (Nufărului, Cantemir, Ştefan cel Mare, Calea Aradului). Actualii stâlpi de iluminat vor fi înlocuiţi cu stâlpi ornamentali, fără cablurile pe care le vedem azi.

Finalizarea asfaltării străzilor din oraşul vechi. Mai sunt încă 53 de străzi în zona plană şi compactă care nu sunt încă asfaltate, în lungime totală de 16,5 km. Valoarea estimată a investiţiilor necesare modernizării acestora se ridică la 7,5 mil euro. Toate acestea vor fi asfaltate.

Cartiere de blocuri reabilitate şi îngrijite. Avand în vedere ca 2/3 din orădeni locuiesc la bloc, vom da în continuare atenţie îmbunătăţirii condiţiilor de locuit din aceste cartiere.

Va continua programul de amenajare a locurilor de parcare din cartiere şi de izolare a blocurilor. Peste 2000 de locuri de parcare în fiecare an vor fi asfaltate. Cel puţin 100 de blocuri urmează să fie reabilitate pentru a reduce cheltuielile de încălzire ale orădenilor.

Toate pubelele de gunoi vor fi amplasate în incinte închise în vederea asigurării curăţeniei şi gestionarii corespunzătoare a deşeurilor.

Parcuri în fiecare cartier. Oradea verde. Avem un plan pentru amenajarea de noi parcuri, în aşa fel încât niciun cartier să nu rămână fără parcuri. Vom creşte cu cel puţin 2 ha pe an suprafaţa spaţiilor verzi. Primăria va prelua terenuri pentru parcuri în cartierele unde oraşul nu mai dispune de terenuri. Parcurile vor fi conectate prin piste de biciclete şi aliniamente de arbori.