smart_city

4. Oraşul inteligent

Oraşul universitar

Vom susţine dezvoltarea şi creşterea calităţii învăţământului superior. De la un anumit nivel al economiei unui oraş, o universitate puternică influenţeaza major ritmul de dezvoltare. Un sistem economic performant are nevoie de manageri, de specialişti şi de inovatori. Şi noi avem nevoie de astfel de oameni. Oradea încă pierde tineri talentaţi în favoarea altor ţări sau orașe, care-i atrag cu perspectiva unei vieţi mai bune. Unii se întorc, transferând tehnicile şi metodele pe care le-au învăţat, alţii se stabilesc în alte locuri. E necesar să luăm măsuri care să reducă numărul celor care pleacă şi să încurajăm venirea în oraş a oamenilor talentaţi.

Întreg amplasamentul dintre Peţa şi Rulikowski va fi un campus universitar. Toate facilităţile universitare (clădiri de curs, cămine studenţeşti, laboratoare etc.) vor fi concentrate în acest perimetru în circa 8 ani. Primăria şi Consiliul Judeţean vor întocmi în parteneriat cu Universitatea un plan de dezvoltare. Vom aloca bugete multianuale de investiţii de cel puţin 1,5 mil. euro anual pe baza unei înțelegeri şi cu Ministerul Educaţiei. Pe măsură ce se vor finaliza investiţiile, facultăţile se vor reloca în campus.

Programul lumină, trafic şi mobilitate

Pe arterele principale şi în centrul istoric vom amplasa o infrastructură conectată ce va furniza informaţii locale prin internet. Stâlpii „inteligenţi’’ vor avea încorporaţi senzori de mişcare, cameră de luat vederi şi puncte de conectare la internet. Vom putea astfel regla intensitatea luminoasă printr-un sistem de telegestiune şi vom putea economisi peste 30% din cheltuielile cu energia. Senzorii de mişcare dublaţi de un centru de management al traficului vor genera o circulaţie mai bună. Camerele de vederi vor spori siguranţa în oraş.

Infrastructura digitală

Vom susţine în continuare extinderea infrastructurii de conectare şi digitalizare în vederea dezvoltării serviciilor online. Toţi furnizorii de servicii publice vor fi conectaţi între ei. Nu vom mai solicita documente cetăţenilor dacă acestea sunt deţinute de unul din aceştia. Toate informaţiile legate de oraş ce pot furniza  oportunităţi sau reduce costul vieţii vor fi comunicate digital cetăţenilor.

Spitalele vor fi conectate la o platforma IT şi la un centru de date unic. Analizele medicale vor fi fără cusur în condiţiile efectuării acestora într-un laborator unic complet automatizat.

Vom susţine infrastructura digitală a asociaţiilor de proprietari şi cea individuală în vederea reducerii costurilor administrării blocurilor. Citirile de contoare ale furnizorilor de servicii, termoficarea, apa şi canalul vor fi citite de la distanţă iar datele vor fi transmise asociaţiilor. Locatarii vor fi informaţi digital cu privire la cheltuielile pe care le au pentru optimizarea acestora. Cheltuielile legate de administrarea apartamentelor vor fi transparentizate.

Toate cheltuielile publice vor fi publicate digital de către toţi ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local.

Exploatarea durabilă a apei geotermale

Oraşul va urmări să fie eficient energetic prin asigurarea unui sistem de încălzire combinat între încălzirea de la CET şi cea bazată pe energia geotermală. Vom pune în valoare resursa de apă geotermală pentru orădeni. O companie a oraşului se va licenţia în vederea exploatării apei geotermale. Vom fora puţuri noi de reinjecţie pentru conservarea zăcământului. Vom creşte ponderea utilizării energiei geotermale din totalul consumului de energie termică pentru a reduce preţul energiei.