Etichete

, ,

 

pietonala-vasile-alecsandri

Ne dorim ca în 2017 Oradea să fie în continuare un oraş care se dezvoltă, în care se fac investiţiile publice necesare. Ţinta noastră este să menţinem şi anul acesta un buget de investiţii important, susţinut din surse locale, în afara altor finanţări de tip european, guvernamental sau parteneriate public-privat. În acest scop, am stabilit câteva direcţii prioritare.

 1. Alocarea unor sume pentru investiţii şi în 2017. Reducerea impactului măsurilor guvernamentale asupra bugetului local

Obiectivul urmărit este alocarea a cel puţin 10 mil. euro din bugetul local pentru obiective de investiţii şi în acest an. Având în vedere creşterea de cheltuieli şi scăderea de venituri generate de măsurile luate de Guvern, impactul negativ asupra bugetului local se ridică la peste 2 mil. euro.

Neadoptarea unor măsuri de corecţie va avea ca efect reducerea fondului de investiţii cu peste 20 %. Ce s-ar putea face cu cele 2 mil. de euro? Un pod cu două benzi peste Criş costă 3 milioane euro. Un pasaj suprateran cu patru benzi peste centură aproape 5 milioane euro. Reabilitarea tuturor faţadelor nereabilitate ale clădirilor situate în pieţele din centru şi de pe pietonal ar costa 4 milioane de euro, de exemplu.

Care sunt măsurile care influenţează bugetul local ?

a. Majorarea salariilor în administraţia locală cu 20% începând cu 1 februarie. Impactul acestei măsuri este creşterea cheltuielilor de personal cu 7,5 milioane lei. Anul trecut, cheltuielile cu salariile au fost de 31,5 milioane lei, în condiţiile în care angajaţii necesari funcţionării cetăţii au intrat în plată din a doua jumătate a anului.

b. Eliminarea impozitului pentru unele tranzacţii imobiliare. La vânzarea unei case sub valoarea de 100.000 de euro nu se mai plăteşte cota de 3% către bugetul localităţii unde era situat imobilul. Impactul estimat este o scădere de venituri la bugetul local de 3,5 milioane lei.

c. Anularea unor taxe de stare civilă, de permise auto şi de înmatriculare auto ce constituiau venituri pentru bugetul local. Consecinţa este o scădere a veniturilor la bugetul local cu 3,2 milioane lei.

d. Finanţarea integrală de la bugetul de stat a drepturilor asistenţilor persoanelor cu handicap sau a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap. Anul trecut se finanţau de către bugetul de stat maximum 90 % din aceste cheltuieli, cel puţin 10% din fiind suportate din bugetul local. Va rezulta o economie la bugetul local de 2,3 milioane lei.

Efectele cumulate ale măsurilor de mai sus sunt de 11,9 milioane lei (2,6 milioane euro) deficit pentru bugetul local, care vor fi atenuate parțial prin creșterea impozitului pe venitul global ce revine autorităţilor locale (spre exemplu: din creșterea cu 20% a salariilor din administrația publică locală se vor întoarce în bugetul local 500.000 euro sub forma impozitului suplimentar pe salarii).

În final rezultă un deficit de peste 2 milioane euro în bugetul anului 2017.

Aceste date nu ţin seama de creșterea de la 1 februarie a salariului minim cu 16%, de la 1250 la 1450 lei, precum și de creşterea salariilor din educaţie şi sănătate. Până acum aceste cheltuieli au fost suportate prin transferuri de la bugetul de stat. Majorarea cheltuielilor ar trebui acoperită din creşterea alocărilor la costul / elev şi prin majorarea contractelor cu Casa de Sănătate pentru spitale.

Măsuri avute în vedere pentru corectarea deficitului:

 • Reducerea cheltuielilor de personal.
 • Reducerea cheltuielilor de funcţionare a primăriei.
 • Creşterea unor venituri.
 • Reducerea unor alocări către companiile publice locale.

2. Finalizarea documentaţiei proiectelor majore ce ar urma să fie finanţate din fonduri europene

Având în vedere posibilitatea începerii lucrărilor înainte de semnarea contractelor de finanţare, intenţionăm să demarăm în acest an următoarele lucrări:

 • Podul rutier peste Criş în zona pasarelei situate în aval de primărie (Centrul de Calcul). Durata lucrărilor – 2 ani.
 • Extinderea liniei de tramvai în zona Universităţii. Durata lucrărilor – 2 ani.
 • Realizarea legăturii dintre strada Bihorului şi giraţia de la Real Episcopia. Durata lucrărilor – 18 luni.
 • Reabilitarea şi extinderea zonelor pietonale în centrul istoric: strada Vasile Alecsandri şi Piaţa Ferdinand.

Până la sfârşitul anului se vor finaliza documentaţiile pentru alte proiecte majore ce ar urma să fie începute anul viitor:

 • Îmbunătăţirea circulaţiei auto în zona Centrului Civic şi a Bdului Magheru.
 • Reabilitarea reţelelor de termoficare – etapa a III-a.
 • Construcţia parcărilor supraterane în zona centrală.
 • Amenajare accese şi spaţii de parcare la noua sală de sport
 • Pasaj suprateran peste giraţia de pe centură în zona Universităţii.
 • Începerea lucrărilor la campusul universitar integrat.

3. Stări de fapt a căror rezolvare constituie o prioritate

Datorită unor probleme ce vin din trecut, a unor situaţii neprevăzute şi a impactului social, rezolvarea următoarelor probleme va fi prioritară:

 • Continuarea lucrărilor în sistemul de termoficare, pentru reabilitarea reţelelor în vederea creşterii calităţii serviciilor şi funcţionării eficiente.
 • Începerea lucrărilor de consolidare în zona alunecării de teren de pe dealul Ciuperca şi refacerea lucrărilor.
 • Realizarea legăturii directe între strada E. Teodoroiu şi strada Bihorului pe drumul expres (porţiunea de 600 m din zona Gării CFR).
 • Relocarea pieţei Obor pe noul amplasament.
 • Îmbunătăţirea colectării deşeurilor în oraş în vederea creşterii curăţeniei şi a reducerii impactului taxei de depunere.
 1. Oradea să rămână un oraş competitiv, situat în topul locurilor din România unde merită să investeşti

Dezvoltarea economică este premisa rezolvării problemelor sociale. De aceea şi în acest an vom avea în vedere:

– Extinderea utilităţilor în Parcul Industrial II şi III, în vederea atragerii de noi firme.

– Colaborarea cu firmele din Oradea, prin tratarea cu celeritate a solicitărilor acestora şi prin realizarea de parteneriate public-private.

– Continuarea măsurilor de adaptare a învăţământului orădean la realitatea economică (modernizarea internatului de la Colegiul Traian Vuia, cazare de tip hostel la blocul de garsoniere de la Campusul Partenie Cosma, gestionată sub formă de practică a elevilor).

– Continuarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor din Centrul istoric, toate faţadele clădirilor din Piaţa Ferdinand şi de pe pietonal urmând să fie reabilitate în următorii 2 ani (buget estimat pe 2017 aproximativ 1 milion euro).

– Organizarea de evenimente culturale şi sportive regulate.

 1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice

– Investiţii în sănătate. Vom extinde clădirea Unităţii de Primire Urgenţe, clădire ce va cuprinde şi spaţii pentru farmacie, pentru sterilizare şi laborator.

– Îmbunătăţirea calităţii apei pe malul stâng al Crişului Repede, prin investiţii realizate de Compania de Apă.

– Extinderea spaţiilor verzi în zonele unde acestea sunt insuficiente: zona Ştefan cel Mare – Milcovului şi zona Bumbacului – Morii.