Etichete

, , , , ,

Unde dorim să ajungem în 2016?

Oradea trebuie să se apropie tot mai mult de un oraş al dezvoltării şi prosperităţii. Motorul dezvoltării este creşterea economică. O creştere mai rapidă a volumului de produse sau de servicii furnizate de firme din Oradea înseamnă venituri mai mari pentru mulţi orădeni, în aşa fel încât oamenii să-şi îmbunătăţească viaţa.

Oradea va deveni un oraş atractiv ca localizare pentru întreprinderi,  va genera oportunităţi pentru investiţii şi va fi un punct de atracţie pentru turişti.

Ce avem de făcut?

 

Atragerea investiţiilor şi crearea de  locuri de muncă

Prima barieră în calea dezvoltării economice locale este lipsa capitalului. A doua, lipsa unor terenuri disponibile pentru investiţii. A doua barieră poate fi înlăturată şi de primărie. Terenurile în sine nu sunt suficiente. Este important să fie bine amplasate şi să aibă utilităţile necesare funcţionării întreprinderilor.

– Vom pune la dispoziţia celor care vor să investească în Oradea amplasamente atractive, dezvoltând parcuri industriale:

– preluarea activelor şi a terenului de la fostul CET II, de pe strada Ogorului şi transformarea zonei într-un nou parc industrial.

– preluarea terenurilor din vecinătatea aeroportului şi punerea lor la dispoziţie pentru extinderea parcului Eurobusiness II.

– Vom asigura racordarea la utilităţi a zonelor în care se fac investiţii importante.

 

O infrastructură de bună calitate

O infrastructură bună nu-ţi garantează dezvoltarea, una proastă sigur este o piedică în calea ei. Pentru a fi atractiv, oraşul trebuie să fie racordat aerian la spaţiul european prin noi curse şi destinăţii.

– vom asigura accesul aerian spre cel puţin două mari aeroporturi din ţările europene. Vom susţine, împreună cu Consiliul Judeţean, dezvoltarea  infrastructurii aeroportului.

Şi infrastructura interioară este importantă. Ea asigură mobilitatea personalului şi a transportului de mărfuri. Centura, podurile şi noile străzi realizate au adus îmbunătăţiri importante infrastructurii.

– vom finaliza podul peste Criş între zona Dragoş Vodă – Făcliei, vom construi pasajele rutiere pe centură şi drumul de legătură între zona Dragoş Vodă şi Oncea, de-a lungul căii ferate.

– vom avea o circulaţie bună şi sigură pe toate străzile prin menţinerea pavajului în condiţii acceptabile şi prin realizarea centrului de management al traficului.

– Reţele de apă şi canalizare în tot oraşul, prin înlocuirea reţelelor de azbest din cartierele vechi şi extinderea reţelelor în zonele în care oraşul s-a dezvoltat în ultimii ani.

 

Forţă de muncă pregătită pentru a lucra în Oradea

Firmele care doresc să investească nu vor face acest lucru în zone în care nu există forţă de muncă disponibilă. Trebuie să ne asigurăm că forţa de muncă din Oradea şi zona limitrofă are o pregătire corespunzătoare. Şi că numărul persoanelor apte de muncă poate fi mărit.

– revitalizarea şcolii tehnice orădene, a şcolilor profesionale şi  tehnice, prin adaptarea programelor şcolare la cererile de pe piaţa forţei de muncă.

– creşterea ponderii disciplinelor tehnice în învăţământul superior prin colaborarea cu Universitatea şi adaptarea acesteia la necesităţile pieţei.

Patrimoniul şi atracţiile oraşului puse în valoare

Oradea are un trecut care dă o identitate aparte oraşului. Arhitectura, cultura şi tradiţiile, alături de resursele naturale, sunt elementele pe baza cărora Oradea trebuie promovată.

– revitalizarea centrului istoric prin: continuarea reabilitării clădirilor din centrul istoric, reabilitarea pasajului Vulturul Negru, extinderea spaţiilor pietonale, creşterea numărului de manifestări culturale şi festivaluri, organizarea de evenimente pentru a atrage oamenii în centru, în special la sfârşit de săptămână, deschiderea unor puncte noi de atracţie în zona centrală: muzeul Art Nouveaux în Casa Darvas, reabilitarea sălii mari din pasaj.

– finalizarea lucrărilor de reabilitare a Cetăţii Oradea.

– modernizarea Ştrandului Municipal şi a Ştrandului Ioşia.

Creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea în continuare  a serviciilor publice

Străzile din cartierele vechi sunt locuite de zeci de ani. Multe nu au fost asfaltate şi sunt sursă de praf. Până în 2008, lucrările de asfaltare s-au făcut pe străzi locuite de persoane conectate la decizia politică. Nu era de mirare să vezi muncitori lucrând la străzi de pe deal care nu erau legate de străzi asfaltate, în timp ce cartierele vechi erau neglijate.

  • Asfaltarea drumurilor din cartierele vechi. În afara străzilor asfaltate în aceşti ani şi a pachetului de 62 de străzi care sunt cuprinse în programul de asfaltare în acest an, mai sunt de asfaltat 271 de străzi, din care peste 150 în cartierele vechi (51 în Iosia, 21 în Episcopia). După reabilitarea reţelelor de pe aceste străzi, până la sfârşitul anului 2016, toate străzile din cartierele vechi urmează să fie asfaltate.

Cartierele de blocuri nu au cunoscut lucrări substanţiale, de la darea lor în folosinţă până în 2009, când a fost început programul de amenajare a locurilor de parcare şi s-a iniţiat programul de izolare termică a blocurilor. Reţeaua de încălzire spartă, CET-ul energofag şi anularea de către guvern a subvenţiilor a înrăutăţit calitatea acestui serviciu. Plătim azi pentru cei 20 de ani în care nu s-a făcut mare lucru în domeniul termiei.

  • Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în cartierele de blocuri prin:

– continuarea amenajării a noi spaţii de parcare. Până la sfârşitul anului 2016, nici o maşină din cartiere nu va mai parca pe pământ, ci pe locuri asfaltate.

– asigurarea continuităţii încălzirii şi a unui preţ acceptabil pentru căldură şi apă caldă.

– continuarea izolarii termice a blocurilor.

– colaborarea cu asociaţiile de proprietari pentru buna administrare a blocurilor şi terenurilor din jurul acestora.

  • Calitate mai bună a actului medical în sănătatea orădeană, prin:

– concentrarea activităţii în spitalele modernizate, continuarea lucrărilor de modernizare şi de dotare cu aparatură performantă.

– un sistem spitalicesc de urgenţă în măsură să salveze cât mai multe vieţi:

– centrul de cardiologie intervenţională şi chirurgie cardiacă.

– centrul Stroke pentru accidente vasculare cerebrale.

– centru de imagistică complet la spitalul judeţean: achiziţia unui CT din fonduri europene si a unui RMN.

– spital de diagnostic şi tratament funcţional:

– clinica Maria integrată în Spitalul Municipal.

– finalizarea centrului oncologic şi lărgirea competenţelor în acest domeniu.

– atragerea unor medici valoroşi din alte centre şi creşterea calificării medicilor orădeni în specializările deficitare.

  • Educaţie adaptată nevoilor oraşului.

– reabilitarea clădirilor şcolilor din zona centrală: colegiul I. Vulcan şi M. Eminescu, finalizarea campusului colegiului P. Cosma.

– sprijinirea financiară a unităţilor de învăţământ care vor dezvolta învăţământul profesional, dotarea atelierelor.

– introducerea unor discipline opţionale legate de istoria, cultura şi tradiţiile locale.

– susţinerea programului „şcoală după şcoală” în mai multe unităţi.

– creşterea standardelor educaţionale în şcolile din cartiere.

– susţinerea financiară a unor grupe de excelenţă, care să stimuleze performanţele elevilor.

  • Programe sociale pentru cei care au nevoie de sprijin.

– dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile din sectorul social.

– dezvoltarea şi extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu

– centre pentru vârstnici pentru cei fără susţinători.

– încurajarea construirii de locuinţe ieftine.

Zone verzi şi locuri de recreere. Oradea verde

– crearea unor noi zone de agrement: finalizarea amenajării malurilor Crişului, zona Silvaş – 1 ha, zona de recreere de-a lungul Peţei, zona Ciuperca – 4,7 ha, zona parcului Salca 3,4 ha.

– Un parc în fiecare cartier: Ioşia, Oncea pe strada Ion Bogdan, Nufărul II lângă Adona – 1 ha, Tokay la capătul străzii Aleşdului, Gutenberg în fata zonei industriale, pe deal în curtea fostei staţiuni pomicole pe str. Louis Pasteur – 1 ha.

– Creşterea  numărului orădenilor care se deplasează cu bicicleta, OTL-ul sau pe jos, prin: creşterea accesibilităţii sistemului de transport public prin extinderea liniilor şi mărirea frecvenţei acestora, amenajarea pistelor de biciclete de-a lungul Crişului şi Peţei.

– Finalizarea lucrărilor de extindere şi modernizare a Grădinii Zoologice.

– Împădurirea unor terenuri: centura verde – terenurile rămase în proprietatea oraşului de-a lungul centurii, împădurirea zonei cu alunecări pe strada Branului – 2 ha, împădurirea terenurilor din incinta uzinei de apă- pădurea verde – 77  ha.

Implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi pregătirea pentru perioada următoare de accesare a acestora.

Până în prezent sunt contractate pentru finanţare un număr de 35 de proiecte cu o valoare contractată de 187 mil. euro fără TVA, din care sume importante sunt prevăzute pentru cetate, rebilitarea sistemului de termoficare, parcul industrial, modernizarea ştrandului, zona centrală şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare etc. Două sunt finalizate, celelalte sunt în derulare.  În anul 2012 se vor mai semna două proiecte în valoare de 14,6 mil euro fără TVA. În faza de evaluare mai sunt depuse proiecte de peste 60 mil. Euro.

Anunțuri