Etichete

, , , , , ,

Când am fost ales primar, în 2008, Oradea era cel mai puţin industrializat oraş din vestul ţării. Din păcate, în loc să profite de perioada de creştere economică dintre anii 2005-2008, oraşul ratase această şansă, fiind ocolit de marile investiţii industriale, nefiind create condiţii atractive pentru investitori. Impozitele pe proprietate la persoanele juridice erau de 1,6% – cel mai ridicat nivel din regiune, infrastructura deficitară  – şosea de centură, reţele de transport şi utilităţi. Drept urmare, nivelul mediu al salariilor era printre cele mai scăzute din regiunea de nord-vest, principalele activităţi economice fiind cele comerciale şi de lohn.

În această situaţie, a trebuit să vedem pe ce ne putem baza pentru a putea reconstrui economic oraşul. Oradea beneficiază de câteva atuuri: locaţie convenabilă la intrarea în ţară, un stil arhitectural atractiv pentru turişti, cu numeroase clădiri de patrimoniu, la care se adaugă Cetatea Oradea. În plus, există resurse naturale în regiune, precum Crişul Repede sau apa geotermală. Dar acestea în sine nu sunt suficiente. Trebuiau identificate linii de acţiune prioritare, care să asigure dezvoltarea economică a oraşului.

Analizând ce au făcut alte oraşe, am stabilit câteva priorităţi, pe care le-am urmărit în permanenţă – şi ele vor continua să fie prioritare şi în anul 2012. Le voi reaminti pe scurt, în cele ce urmează.

a. Reindustrializarea. În dezvoltarea industrială a oraşului, un rol major îl are atragerea investitorilor externi. Pentru a avea câştig de cauză în competiţia pentru atragerea companiilor din afara oraşului, care să investească în Oradea, era nevoie să le putem oferi amplasamente ieftine, cu infrastructura asigurată în condiţii avantajoase. Am reuşit să înfiinţăm, într-un timp foarte scurt, parcul industrial Eurobusiness, care se dovedeşte de pe acum un succes prin nivelul investiţiilor şi numărul locurilor de muncă create. Până la sfârşitul acestui an, în parcul industrial vor fi introduse toate utilităţile. Crearea de noi parcuri industriale şi extinderea utilităţilor în aceste perimetre vor constitui priorităţi şi în 2012.

În paralel, am adoptat o politică de sprijinire a societăţilor comerciale din Oradea, pentru ca acestea să aibă posibilitatea de a-şi extinde afacerile. În acest sens, am oferit amplasamente ieftine în zonele de dezvoltare pentru relocarea şi dezvoltarea activităţii economice. De asemenea, am urmărit extinderea utilităţilor în zone industriale unde funcţionează societăţi comerciale şi unde acestea erau necorespunzătoare – spre exemplu zona centurii, strada Uzinelor, sau zona din spatele Electrocentrale. Nu în ultimul rând, am redus treptat impozitele pentru persoanele juridice la nivelul celor din municipiile din zonă, acestea ajungând de la 1,6% în 2008, la 1,1% în 2012.

b. Îmbunătăţirea infrastructurii. Existenţa unei infrastructuri adecvate nu e în sine o garanţie a dezvoltării, în schimb inexistenţa ei este un handicap serios. Oradea fiind deficitară la acest capitol, a fost nevoie de eforturi deosebite pentru a aduce infrastructura la un nivel care să permită dezvoltarea în continuare a oraşului.

Ne-a preocupat şi continuă să ne precupe extinderea reţelelor de apă şi canalizare către toate zonele incluse în spaţiul intravilan. Până când nu erau introduse aceste reţele, nu puteam trece la reabilitarea şi modernizarea străzilor.

Am susţinut în permanenţă şi vom continua să susţinem lucrările la centura Oradiei. În acest an, pe finanţări europene, vom demara lucrările aferente pasajelor supraterane ale şoselei de centură, peste cele două drumuri naţionale, Oradea-Arad şi Oradea-Deva.

Pentru asigurarea unei mai bune comunicări între diferitele zone ale oraşului şi descongestionarea principalelor artere, am iniţiat şi finalizat construcţia unor poduri noi peste Crişul Repede şi Peţa, în paralel deschizând şi noi căi de comunicaţie.

De asemenea, un rol major în îmbunătăţirea infrastructurii îl vor avea realizarea noii centrale termice şi demararea, în acest an, a lucrărilor de reabilitare a reţelei de transport şi distribuţie a agentului termic.

c. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor publice. Fără servicii publice de calitate, dezvoltarea economică a unui oraş este mult îngreunată. De aceea, ne-am străduit să creăm condiţii civilizate pentru relaţiile cu publicul în Primăria Oradea, construind în curtea instituţiei o modernă sală a ghişeelor şi rezolvând problemele cetăţenilor într-un timp cât mai scurt.

d. Susţinerea elementelor de atracţie ale Oradiei.  E nevoie să urmărim câteva aspecte care să ne ofere un avantaj competitiv în raport cu celelalte oraşe: reabilitarea clădirilor de patrimoniu din centrul istoric, continuarea lucrărilor la cetatea Oradea, atragerea de finanţări pentru punerea în valoare a bisericilor din zona centrală. De asemenea, am început demersurile pentru modernizarea ştrandului municipal care, alături de Băile Felix, să consacre Oradea ca o zonă de recreere folosind izvoarele de apă geotermală. În anul 2012, vor începe şi lucrările de extindere a suprafeţelor pietonale din centrul oraşului; de asemenea, vom crea noi zone de recreere şi divertisment pe malul Crişului Repede. Aceste atracţii, cu cât le vom pune mai repede în valoare, vor atrage turişti în Oradea.

 

Noi abordări

Faţă de abordările de până acum, se impun câteva aspecte noi, care trebuie luate în considerare.

În primul rând, e vorba de pasivitatea Consiliului Judeţean faţă de operarea aeroportului Oradea. Este nevoie de susţinerea prin facilităţi a operării de curse către aeroporturi din ţări europene, în prezent existând doar curse spre Bucureşti. În vederea dezvoltării unor bune comunicaţii cu oraşe din Europa,  Consiliul Judeţean şi Primăria trebuie să colaboreze, unindu-şi resursele pentru acest proiect.

În al doilea rând, se impune cu necesitate susţinerea activităţilor din zonele rurale limitrofe ale oraşului. Acest lucru se poate realiza prin introducerea unor facilităţi pentru producerea produselor agricole şi dezvoltarea unor parcuri industriale în linia a II-a, la 20-40 km de Oradea.

Nu trebuie să neglijăm nici promovarea oraşului Oradea din punct de vedere cultural. Trebuie să ne străduim ca prin organizarea unor evenimente culturale, cum ar fi festivalurile – serbările Cetăţii sau Toamna Orădeană, dar şi prin organizarea altor evenimente, Oradea să devină treptat un creuzet cultural atractiv, cu un profil aparte. Reuşita Sibiului este, în acest sens, un bun exemplu.

Nu în ultimul rând, trebuie să insistăm pe asigurarea unor servicii urbane de bună calitate, importante pentru competitivitatea urbană şi calitatea vieţii – sănătate, educaţie, cercetare şi inovare. Universitatea Oradea are un rol determinant la acest capitol.


Anunțuri