Guvernul a pregătit un act normativ, o OUG pentru modificarea Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, prin care intenţionează să confişte peste 400 de milioane de euro din veniturile şi aşa diminuate ale autorităţilor locale, pentru a cârpi bugetul de stat pe 2012.

Tehnic, modificările vizează:

– reducerea cotei defalcate din impozitul pe venit, încasat la nivelul fiecărei unităţi administrative teritoriale, şi alocate lunar autorităţilor locale, de la 77% la 71,5%;

– eliminarea impozitului pe veniturile din pensii din baza de defalcare către bugetele locale şi reţinerea acestuia ca sursă definitivă la bugetul de stat.

Reducerea este motivată de Guvern şi prin necesitatea asigurării resurselor necesare finanţării de la bugetul de stat a standardului de cost / elev în învăţământul preuniversitar (aşa cum prevede noua lege a educaţiei naţionale), care include ca element de cost şi finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Actuala cotă de 77% din impozitul pe venit este defalcată astfel: 44% către bugetul local al localităţii unde îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit, 12% pentru direcţiile finanţelor publice judeţene în vederea echilibrării bugetelor locale, 21% în bugetul judeţean.

Cea mai mare scădere, de 3,5% din fondurile alocate, de la 44% la 40,5%, se produce la nivelul bugetelor locale. Prin modificarea cotelor din impozitul pe venit, bugetele locale pierd un milliard de lei. Guvernul elimină astfel o sursă de finanţare sigură pentru primării, prevăzută clar de lege. În loc ca sumele colectate din acest impozit să rămână în localităţile unde angajaţii au locurile de muncă, într-o pondere cât mai mare, fondurile sunt centralizate la Bucureşti.

Acelaşi act normativ ne asigură că un milliard de lei va fi acordat din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, potrivit noii legi a educaţiei. Evaluarea sumei necesare acoperirii cheltuielilor cu şcolile este absolut arbitrară, deoarece standardul de cost aprobat prin HG. 1618/2009 şi 369/2010 are în vedere exclusiv cheltuiala cu salariile profesorilor/elev, iar până la această dată nu este elaborată o fundamentare a standardului de cost/elev care să vizeze cheltuielile de funcţionare ale şcolilor.

PRELUAREA DE CĂTRE BUGETUL DE STAT A CHELTUIELILOR CU BUNURILE ŞI SERVICIILE AFERENTE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT, ÎNCEPÂND CU ANUL 2012

Cota din impozitul pe veniturile din pensii, care nu va mai intra în baza de defalcare pentru bugetele locale, anul viitor, depăşeşte 835 milioane lei. În loc ca banii luaţi de la pensionari să fie folosiţi de primării pentru îmbunătăţirea vieţii acestora, Guvernul pune stăpânire şi pe aceşti bani. Fără să fundamenteze necesitatea acestei reduceri şi să precizeze cum va utiliza această sumă, având în vedere practica guvernului Boc, redistribuirea fondurilor luate cu japca se va face, cel mai probabil, clientelar.

Dacă retorica guvernamentală invocă regionalizarea şi descentralizarea şi reclamă decizii luate aproape de cetăţean, soluţiile propuse prin această ordonanţă de urgenţă nu descentralizează sistemul şi nici deciziile. Această propunere de modificare a legii finanţelor publice locale reprezintă în fapt o nouă încălcare a autonomiei locale şi o lovitură dată autorităţilor locale din România.

IMPACTUL MĂSURILOR PROPUSE ASUPRA BUGETULUI LOCAL

În privinţa cotelor defalcate din TVA, acestea au avut o creştere constantă în anii anteriori, devenind cea mai importantă sursă de venituri proprii. În 2010, ca urmare a reducerii salariilor bugetarilor cu 25%, scăderea estimată a bugetului local a fost de 6.300.000 lei. În anul 2011, s-a redus cota cuvenită bugetelor locale de la 47% la 44%, scăderea estimată fiind de 7.000.000 lei.

Ca urmare a reducerii cotei cuvenite bugetului local de la 44% la 40,5%, veniturile proprii ale oraşului vor înregistra o scădere cu 8.600.000 lei. Totodată, decizia Guvernului de a nu mai aloca bugetului local sumele rezultate din impozitul pe veniturile din pensii se va reflecta într-o diminuare a veniturilor proprii cu încă 8.600.000 lei. Dacă aceste măsuri vor fi adoptate, estimăm pentru anul 2012 o scădere a veniturilor totale cu 17.200.000 lei, ceea ce înseamnă că nu vom avea suficienţi  bani pentru continuarea proiectelor începute în municipiu şi dezvoltării economice a  acestui oraş.

Măsurile care se pregătesc acum sunt în contradicţie totală cu intenţia punerii în practică a unei descentralizări eficiente. Cum putem vorbi despre autonomie, dacă autorităţile administraţiei publice locale nu vor avea asigurate finanţele pentru exercitarea competenţelor, pe care tot legea le stabileşte?

Anunțuri