Etichete

, , ,

În şedinţa Consiliului Local de luni, 8 noiembrie 2010, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public al municipiului a unei suprafeţe de 154.147 mp în vederea extinderii zonei funcţionale de spaţii verzi a municipiului. Terenul se află în proprietatea privată a municipiului Oradea  şi constituie obiectul hotărârilor Consiliului Local nr. 298/2003 şi 433/2005 privind amenajarea de alei de promenadă şi zonă de agrement pe terenul din spatele Centrului Comercial LOTUS MARKET.

Această avea din punct de vedere funcţional două funcţiuni: partea dinspre Pârâul Peţa era declarată spaţiu verde, iar partea dinspre CET, zonă de locuit. Această suprafaţă are acum, doar funcţiunea de spaţiu verde.

Având în vedere atât necesitatea amenajării Parcului Salca, cât şi proiectele demarate de municipalitate pentru extinderea spaţiului verde din zonă, respectiv proiectul „Amenajare Parc de trandafiri – Oradea, zona Salca”, Primăria Oradea doreşte să folosească acest spaţiu de pentru realizarea de lucrări publice, respectiv pentru extinderea zonei ca zonă de agrement, sport şi turism.

La sfârşitul lunii septembrie, s-au aprobat, în şedinţa Consiliui Local,  indicatorii tehnico-econimici pentru obiectivul de investiţii Parcul Salca Oradea, investiţia înscriindu-se în „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”.

Proiectul de finanţare pentru realizarea investiţiei se află în stadiul de evaluare finală, la Agenţia Fondului pentru Mediu, valoarea investiţiei ridicându-se la suma de 652.845 Euro. Lucrările vor fi realizate în termen de 9 luni.

Prin acest proiect se va amenaja un parc, pe malul stâng al pârâului Peţa. Amenajarea propriu-zisă urmăreşte conservarea mediului ambiant şi punerea în valoare a elementului natural – pârâul Peţa.

Conform proiectului, în zona menţionată se va realiza un parc urban, care să corespundă cerinţelor unui parc orăşenesc, de loisir zilnic – odihnă, recreere. Accesul principal în parc se va face dinspre strada Meiului, accesele secundare dinspre străzile Kiev, Zorelelor şi dinspre strada Erkel Ferenc (malul drept al pârâului Peţa) prin realizarea unor poduri pietonale.

În zona accesului în parc se propune o parcare supraterană. În partea de nord a parcului, în vecinătatea pârâului Peţa, se va realiza un lac de agrement, alimentat din apa pârâului. În apropierea lacului va fi un restaurant cu terase orientate spre lac. Arborii şi arbuştii au fost aleşi astfel încât să se creeze compoziţii peisagere valoroase, asociaţii de plante ce se armonizează între ele, punând în valoare forma coroanelor, a frunzişului, coloritul frunzelor, a scoarţei, a fructelor, a florilor.

Aleile vor fi finisate cu materiale ecologice – pietriş, borduri din piatră naturală. În zonele de acces ale parcului s-au propus locuri de odihnă, dotate cu panouri informative, pergole, fântâni de băut, bănci, corpuri de iluminat, coşuri de gunoi. Mobilierul urban conceput este simplu şi adecvat amplasamentului, iar parcul va fi dotat şi cu fântâni cu apă potabilă, toalete ecologice.

Anunțuri